VI EN

Chính sách riêng tư

Chào mừng đến PHEProcess.com (“Website”),một dịch vụ trực tuyến tương tác vận hành bởi PHE Process (“công ty”, “chúng tôi”). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ mọi thông tin nhận diện cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua website này. Chúng tôi, thông qua Chính sách Riêng tư (“Chính sách”), sẽ diễn giải đây những thông tin nào có thể thu thập trên website của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng các thông tin này, và trường hợp nào chúng tôi mới có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách Riêng tư chỉ áp dụng cho các thông tin được chúng tôi thu thập thông qua website này và không áp dụng khi chúng tôi thu thập thông tin từ những nguồn khác.
 
Chính sách Riêng tư này, cùng với Điều khoản Sử dụng đăng tải trên website, cấu thành các qui định và chính sách chung quản lý việc bạn sử dụng website của chúng tôi. Tùy theo các hành vi của bạn khi viếng thăm website của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đồng ý các điều khoản và điều kiện bổ sung. Chúng tôi nhìn chung sẽ không thay đổi Chính sách Riêng tư đăng tải trên website này và bạn nên xem qua nó thường xuyên, vì nó có thể thay đổi theo thời gian mà không cần phải báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải bộ Chính sách Riêng tư điều chỉnh. KHI BẠN TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, MẶC NHIÊN BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý ĐỐI VỚI BẤT CỨ THAY ĐỔI NÀO MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA SAU ĐÓ, BẠN PHẢI NGAY LẬP TỨC NGƯNG TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. Nếu, tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi quyế tđịnh sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân của bạn theo một phương thức khác biệt đáng kể so với những gì đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sự thay đổi này bằng e-mail đến địa chỉ e-mail sau cùng được cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ có chọn lựa (bằng cách không tham gia) việc chúng tôi có sử dụng các thông tin đó theo cách thức khác biệt này hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này phù hợp Chính sách Riêng tư mà theo đó, thông tin của bạn đã được thu thập nếu bạn không tham gia chính sách mới.
 
A. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP
 
Website của chúng tôi thông thường sẽ thu thập hai loại thông tin của bạn: (a) thông tin mà bạn cung cấp có thể nhận diện cá nhân bạn; và (b) thông tin không có khả năng nhận diện cá nhân bạn, nhưng là những thông tin mà chúng tôi thu thập được một cách tự động khi bạn viếng thăm website của chúng tôi hoặc khi bạn cung cấp cho chúng tôi.
 
(1) Thông tin Nhận diện Cá nhân: Chúng tôi định nghĩa thông tin nhận diện cá nhân bao gồm mọi thông tin có thể sử dụng để nhận diện chi tiết về bạn hoặc để liên lạc với bạn, như là họ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, … Như một chính sách chung, chúng tôi không tự động thu thập các thông tin nhận diện cá nhân của bạn khi bạn viếng thăm website của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu, cho phép hoặc tạo cơ hội để bạn cung cấp các thông tin nhận diện cá nhân do kết nối với một tính năng, chương trình, mục quảng cáo hoặc với một bộ phận nào đó của website.
 
Chẳng hạn như, bạn có thể: (a) cung cấp tên và địa chỉ e-mail khi đăng nhập một mục tin; (b) cung cấp thông tin cá nhân (như tuổi tác, giới tính, sở thích, tần suất sử dụng, …) khi tham gia một chương trình khảo sát; hoặc (c) đăng tải bình luận công khai và/hoặc các khuyến nghị trên website của chúng tôi. Các thông tin này có thể không nhận diện được cá nhân khi đứng độc lập (như tuổi tác), nhưng sẽ là có thể khi kết hợp các thông tin khác (như tuổi tác và họ tên). Cung cấp hay không những thông tin như vậy hoàn toàn do bạn chọn lựa quyết định; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các thông tin kiểu như vậy sẽ được yêu cầu cho một hoạt động đặc biệt nào đó, nhằm thực hiện những quyền lợi mà chúng tôi trao cho bạn, hoặc khi bạn truy cập vào một nội dung cụ thể nào đó trong website của chúng tôi.
 
(2) Thông tin công khai: Chúng tôi định nghĩa thông tin công khai là mọi thông tin không nhận diện được cá nhân bạn. Thông tin công khai có thể bao gồm các thông tin nhận diện cá nhân nhưng đã vô hiệu. Chúng tôi thu thập các thông tin công khai về bạn từ những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc tách riêng hoặc đi kèm các thông tin nhận diện cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập các thông tin công khai từ bạn khi bạn truy cập website. Những thông tin này gồm: địa chỉ IP, kiểu trình duyệt mà bạn sử dụng (chẳng hạn Internet Explorer, FireFox, Safari, …), website bên thứ ba mà bạn viếng thăm có dẫn nguồn từ đây, hệ điều hành bạn sử dụng (chẳng hạn như Vista, Windows XP, Mac OS, …), tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn (như VNPT, FPT, Viettel, …), các công cụ tìm kiếm được bạn sử dụng trên website của chúng tôi, các trang web chuyên biệt mà bạn viếng thăm, và trong suốt thời gian bạn viếng thăm website.
B. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THU THẬP
 
(1) Thông tin nhận diện cá nhân: Các thông tin nhận diện cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi nhìn chung dùng để thực hiện các đòi hỏi của chính bạn, đáp ứng các yêu cầu chào hàng, để phục vụ bạn tốt hơn, hoặc nói cách khác nhằm xác định rõ ràng tình huống cung cấp thông tin của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ với bạn sau đó vì một số lý do, như là dịch vụ khách hàng, cung cấp thông tin khuyến mại cho các sản phẩm của chúng tôi hoặc cho công ty chủ quản, các chi nhánh hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi (“đơn vị liên kết”), hoặc nhằm trao đổi với bạn về thông tin mà bạn chia sẻ thông qua website của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia để nhận các thông tin khuyến mại trong tương lai từ chúng tôi hoặc với các đơn vị liên kết với chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ đơn vị liên kết nào của chúng tôi. Trong trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận diện cá nhân của bạn với nhà cung cấp bên thứ ba đang làm đại diện cho chúng tôi (hoặc cho các đơn vị liên kết của chúng tôi) – chẳng hạn, các nhà cung cấp này đảm nhiệm xử lý các công văn, chứng từ của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị cho chúng tôi, thực hiện phân tích dữ liệu cho chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi trong công tác chăm sóc khách hàng, … Các nhà cung cấp của chúng tôi đã đồng ý rằng, việc sử dụng các thông tin này, những dữ liệu được chúng tôi chia sẻ, chỉ dùng để thực hiện các yêu cầu của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận diện cá nhân của bạn với các nhà tài trợ cho chương trình khuyến mại, quảng cáo của chúng tôi (chẳng hạn các cuộc thi, trò chơi có thưởng) mà bạn tham gia thông qua website … Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nhận diện cá nhân của bạn với các bên thứ ba như các đối tác đồng khuyến mại, quảng cáo hoặc các đơn vị được chúng tôi tiếp thị hoặc có mối quan hệ hợp tác khác. Ngoài trừ được nêu rõ trong Chính sách Riêng tư, các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc như đã đề ra khi bạn cung cấp thông tin, các thông tin nhận diện cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ hoặc bán lại cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn.
 
(2) Thông tin công khai: Chúng tôi sử dụng các thông tin công khai trong nhiều phương cách, bao gồm việc hỗ trợ phân tích giao thông tại hiện trường, hiểu biết nhu cầu và xu hướng của khách hàng, thực hiện các hoạt động khuyến mại, quảng cáo đề ra, và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng chính các thông tin công khai này hoặc kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu nhận được từ những nguồn khác. Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin công khai của bạn với các đơn vị liên kết và các bên thứ ba nhằm đạt được các mục tiêu nói trên và các mục đích khác, nhưng xin lưu ý, thông tin kết hợp là thông tin ẩn danh và không có khả năng nhận diện cá nhân bạn.
 
C. LIÊN HỆ & THÔNG TIN PHẢN HỒI
 
 
PHE Process không có bất cứ liên hệ, liên quan, ràng buộc nào với bất cứ công ty, tổ chức, hay đơn vị nào có tên gần giống với tên công ty chúng tôi, bất kể các công ty, tổ chức, hay đơn vị này có thời điểm thành lập trước hay sau thời điểm thành lập công ty chúng tôi. Mọi thông tin trái ngược với những gì nêu ra ở đây đều là hành vi lừa đảo, vi phạm bản quyền, ăn cắp thương hiệu và vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng như các qui định luật pháp quốc tế khác.
 
Bạn chỉ nên liên hệ với chúng tôi theo đây:
 
Văn phòng giao dịch:
Lầu 19 Saigon Trade Center
37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:   +848-2221 6635
Fax: +848-3547 2732
 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây