Gặp gỡ và làm việc với bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám Đốc VINAMILK tại Interpack 2014

Gặp gỡ và làm việc với bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám Đốc VINAMILK tại Interpack 2014

gap-go-va-lam-viec-voi-ba-mai-kieu-lien-tong-giam-doc-vinamilk-tai-interpack-2014-1 gap-go-va-lam-viec-voi-ba-mai-kieu-lien-tong-giam-doc-vinamilk-tai-interpack-2014-2 gap-go-va-lam-viec-voi-ba-mai-kieu-lien-tong-giam-doc-vinamilk-tai-interpack-2014-3 gap-go-va-lam-viec-voi-ba-mai-kieu-lien-tong-giam-doc-vinamilk-tai-interpack-2014-4