Danh sách khách hàng

Dưới đây chỉ là trích lục một phần từ danh sách các khách hàng của chúng tôi.

Khối Kinh doanh Đóng gói của Tập đoàn Bosch có lượng khách hàng lớn hơn bất cứ nhà cung cấp nào trong cùng lĩnh vực.

Không những thế, chúng tôi đang mở rộng thêm trong lĩnh vực công nghệ chế biến, cho phép hoàn thiện chuỗi cung cấp, đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

bosch

STT Khu vực Quốc gia Khách hàng Hợp đồng
1 Châu Á-TBD Việt Nam IDP/Interbos Dây chuyền váng sữa, pudding
2 Châu Á-TBD Việt Nam Vinamilk Dây chuyền đóng chai HDPE tiệt trùng
3 Châu Á-TBD Việt Nam FrieslandCampina Vietnam Dây chuyền đóng chai HDPE tiệt trùng
4 Châu Á-TBD Úc Dairy Farmers Dây chuyền kem café
5 Châu Á-TBD Úc South Island Dairy Dây chuyền kem café
6 Châu Á-TBD Úc Dairy Farmers Dây chuyền kem café
7 Châu Âu Áo Kremstal  Molkerei Dây chuyền kem café
8 Châu Âu Bỉ Campina Dây chuyền kem café
9 Châu Âu Bỉ Campina Dây chuyền kem café
10 Châu Âu Bỉ Alpro Dây chuyền sữa chua pudding
11 Châu Âu Bulgaria MJ Pack Dây chuyền kem café
12 Châu Mỹ Canada Lassonde Industries Dây chuyền trà/café/nước quả
13 Châu Mỹ Canada Kraft Foods Dây chuyền sữa chua pudding
14 Châu Á-TBD Trung Quốc Lassonde Industries Dây chuyền trà/café/nước quả
15 Châu Âu CH Séc Meggle Dây chuyền kem café
16 Trung Đông-Châu Phi Ai Cập Juhayna Dây chuyền kem café
17 Châu Âu Pháp Danone (Bledina) Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
18 Châu Âu Pháp Danone (Bledina) Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
19 Châu Âu Pháp Danone (Bledina) Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
20 Châu Âu Pháp Danone (Bledina) Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
21 Châu Âu Pháp Nestlé Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
22 Châu Âu Pháp Nestlé Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
23 Châu Âu Pháp Nestlé Dây chuyền thức ăn trẻ em dạng lỏng
24 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền sữa chua pudding
25 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền sữa chua pudding
26 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền sữa chua pudding
27 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền kem café
28 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền kem café
29 Châu Âu CHLB Đức Nutricia (Milupa) Dây chuyền thức ăn trẻ em đóng chai
30 Châu Âu CHLB Đức Regensburger Milchwerke Dây chuyền sữa tiệt trùng đóng chai
31 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
32 Châu Âu CHLB Đức Stute Dây chuyền mứt cam
33 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
34 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
35 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
36 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
37 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
38 Châu Âu CHLB Đức Campina Dây chuyền sữa chua pudding
39 Châu Âu CHLB Đức Effem Dây chuyền thức ăn cho thú nuôi
40 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem café
41 Châu Âu CHLB Đức Nestle Dây chuyền kem café
42 Châu Âu CHLB Đức Nestle Dây chuyền kem café
43 Châu Âu CHLB Đức Nestle Dây chuyền kem café
44 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền kem café và café uống
45 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền sữa chua pudding
46 Châu Âu CHLB Đức Ovobest Dây chuyền nước trứng đóng túi
47 Châu Âu CHLB Đức Nutrichem Dây chuyền đồ uống đóng túi
48 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem tiệt trùng đóng túi
49 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
50 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
51 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
52 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem café
53 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem café
54 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem café
55 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
56 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
57 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
58 Châu Âu CHLB Đức Frischli Dây chuyền kem café
59 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
60 Châu Âu CHLB Đức Nordmilch Dây chuyền kem café
61 Châu Âu CHLB Đức Zott Dây chuyền kem café
62 Châu Âu Vương Quốc Anh Wyeth Laboratories Dây chuyền thức ăn trẻ em đóng chai
63 Châu Âu Vương Quốc Anh CWS Dây chuyền kem café
64 Châu Âu Vương Quốc Anh Dairy Crest Foods Dây chuyền kem café
65 Châu Âu Vương Quốc Anh Dairy Crest Foods Dây chuyền kem café
66 Châu Âu Vương Quốc Anh Dairy Crest Foods Dây chuyền kem café
67 Châu Âu Vương Quốc Anh Milklink Dây chuyền kem café
68 Châu Âu Vương Quốc Anh Milklink Dây chuyền kem café
69 Châu Âu Vương Quốc Anh Dairy Crest Foods Dây chuyền kem café
70 Châu Âu Vương Quốc Anh Jersey MMB Dây chuyền kem café
71 Châu Âu Vương Quốc Anh Jersey MMB Dây chuyền kem café
72 Châu Âu Vương Quốc Anh Milklink Dây chuyền kem café
73 Châu Âu Vương Quốc Anh Heinz Dây chuyền thức ăn chế biến sẵn
74 Châu Âu Vương Quốc Anh UNIQ Dây chuyền sữa chua pudding
75 Châu Âu Ireland Lakeland Dairies Dây chuyền kem café
76 Châu Âu Ireland Pritchitt Foods Dây chuyền kem café
77 Châu Âu Ireland Lakeland Dairies Dây chuyền kem café
78 Châu Âu Ireland Lakeland Dairies Dây chuyền kem café
79 Châu Âu Ireland Pritchitt Foods Dây chuyền kem café
80 Châu Âu Ý Standard Brands (Nabisco) Dây chuyền sữa chua pudding
81 Châu Á-TBD Nhật Bản Mitsubishi Dây chuyền trà/café/nước quả đóng túi
82 Châu Á-TBD Nhật Bản Mitsubishi Dây chuyền trà/café/nước quả đóng túi
83 Châu Á-TBD Nhật Bản Mitsubishi Dây chuyền trà/café/nước quả đóng túi
84 Châu Á-TBD Nhật Bản Mitsubishi Dây chuyền trà/café/nước quả đóng túi
85 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
86 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
87 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
88 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
89 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
90 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
91 Châu Á-TBD Nhật Bản Morinaga Milk Dây chuyền kem café và café uống
92 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café
93 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café
94 Châu Á-TBD Nhật Bản Nagoya Saiyaku Dây chuyền kem café
95 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café
96 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
97 Châu Á-TBD Nhật Bản Melodian Dây chuyền kem café và café uống
98 Châu Âu Phần Lan Abbott  Laboratories (Ross) Dây chuyền thuốc nước đóng chai
99 Châu Âu Phần Lan Botterblom Dây chuyền sữa/kem tiệt trùng đóng túi
100 Châu Âu Phần Lan Campina Dây chuyền kem café
101 Châu Âu Phần Lan Swenty Dây chuyền nước uống đóng túi
102 Châu Âu Phần Lan Campina Dây chuyền kem café
103 Châu Âu Phần Lan Friesland Coberco Dairy Food Dây chuyền kem café
104 Châu Âu Phần Lan Friesland Coberco Dairy Food Dây chuyền kem café
105 Châu Âu Na Uy Parmalat Dây chuyền sữa tiệt trùng đóng túi
106 Châu Âu Ba Lan RKS Champion Dây chuyền kem café
107 Châu Âu Ba Lan Mlekpol Dây chuyền kem café
108 Châu Âu Ba Lan Agrocomex Farmer Dây chuyền kem café
109 Châu Âu Romania Covalact Dây chuyền kem café
110 Châu Âu LB Nga Ehrmann Dây chuyền sữa chua pudding
111 Châu Âu LB Nga Onken Dây chuyền sữa chua pudding
112 Châu Âu LB Nga Ehrmann Dây chuyền sữa chua pudding
113 Châu Âu LB Nga Ehrmann Dây chuyền sữa chua pudding
114 Châu Âu LB Nga Ehrmann Dây chuyền sữa chua pudding
115 Trung Đông-Châu Phi Nam Phi Parmalat Dây chuyền sữa tiệt trùng đóng túi
116 Trung Đông-Châu Phi Nam Phi National Coop. Dairies Dây chuyền kem café
117 Châu Âu Tây Ban Nha Leche Pascual Dây chuyền sữa chua pudding
118 Châu Âu Tây Ban Nha Leche Pascual Dây chuyền sữa chua pudding
119 Châu Âu Thụy Điển Aargauische Zentralmolk. Dây chuyền kem café
120 Châu Âu Thụy Điển Conserves Estavayer Dây chuyền kem café
121 Châu Âu Thụy Điển Cremo Dây chuyền kem café