Cam kết tuân thủ

cam

Các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục đề ra cho mục này, khi vận dụng kết hợp, sẽ định hình các nguyên tắc ứng xử của chúng tôi cũng như của công ty. Những điều này cũng áp dụng cho toàn thể nhân viên.

Các nguyên tắc này không chỉ đơn thuần là những qui định, điều lệ, mà còn chỉ dẫn chúng tôi cách thức làm việc đúng đắn trong kinh doanh cũng như trong các vấn đề liên quan khác. Thông thường, những nguyên tắc này sẽ phản ánh các khái niệm pháp lý tiêu chuẩn, và luôn luôn thể hiện các giá trị cơ bản cũng như sự tin tưởng trong việc chúng tôi đòi hỏi bản thân mình, các đồng nghiệp, nhân viên ứng xử với những người khác ra sao, với các khách hàng, các nhà cung cấp thế nào, và với cả những người đang sống, làm việc trong cộng đồng, các cơ quan Nhà nước, các quốc gia, địa phương nơi công ty đặt văn phòng, trụ sở.

Chúng tôi gìn giữ các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất và chịu trách nhiệm về mọi điều chúng tôi làm.

  • Liên hệ Bộ phận hỗ trợ trực tuyến để biết thêm chi tiết:
  • ĐT. +8428-3547 2343
  • E-mail: phe1@pheprocess.com
  • Hoặc nộp đơn trực tiếp tại:
  • Lầu 19 Saigon Trade Center
  • 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM

Các chủ đề liên quan

Bản tin

Nghề nghiệp

Về chúng tôi

Hội chợ & sự kiện

Bản tin

Nghề nghiệp

Về chúng tôi

Hội chợ & sự kiện

Các chủ đề liên quan

Quan hệ đầu tư

Câu chuyện thành công

Phát triển bền vững

Cam kết tuân thủ

Quan hệ đầu tư

Câu chuyện thành công

Phát triển bền vững

Cam kết tuân thủ

Các chủ đề liên quan

Nghiên cứu kỹ thuật mới

Câu chuyện thành công

Phát triển bền vững

Cam kết tuân thủ

Nghiên cứu kỹ thuật mới

Câu chuyện thành công

Phát triển bền vững

Cam kết tuân thủ