Chung tay bảo vệ hành tinh xanh

chung-tay-bao-ve-hanh-tinh-xanh-1Cho Trái Đất thân yêu mãi xanh tươi

Là một thành viên của Tập đoàn BOSCH, PHE Process đã và đang tiếp tục theo đuổi các giải pháp công nghệ xanh, chung tay cùng thế giới bảo vệ môi trường, cho hành tinh yêu dấu của chúng ta xanh mãi màu xanh của đất trời và cây lá.

Chính sách môi trường của Tập đoàn BOSCH

1. Bảo vệ môi trường như một nguyên tắc của công ty

Bởi vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những nguyên tắc cơ bản của công ty, chúng tôi xem chất lượng sản phẩm, hiểu quả kinh tế và bảo vệ môi trường là những tiêu chí có tầm quan trọng ngang nhau.

2. Giảm thiểu tác động môi trường

Vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến mọi qui trình làm việc, hành vi trong công ty. Ngoài ra, nó cũng bao gồm vấn đề tiêu thụ các nguồn tài nguyên cũng như việc ngăn ngừa rủi ro và giảm thiểu tác động từ việc khai thác các tài nguyên đó.

3. Ý thức trách nhiệm của nhân viên

Vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến mọi nhân viên. Việc xây dựng và khuyến khích ý thức trách nhiệm của nhân viên về môi trường là một phần trách nhiệm của Ban quản trị.

4. Không ngừng cải tiến

Bằng cách không ngừng cải tiến qui trình làm việc, chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát và giảm thiểu mọi tác động tiềm tàng lên môi trường xuất phát từ các hoạt động tổng thể của công ty.

5. Tuân thủ pháp luật

Luật pháp và các qui định về bảo vệ môi trường luôn được chúng tôi nghiêm chỉnh tuân thủ.

6. Công nghệ môi trường

Chúng tôi chú trọng áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ môi trường và xét đến mọi khía cạnh kinh tế.

7. Quản lý môi trường

Chúng tôi có hệ thống quản lý môi trường và không ngừng phát triển nó. Hệ thống này bao gồm một tổ chức các phân công trách nhiệm  và công việc giao phó.

8. Các nhà thầu

Chúng tôi luôn đòi hỏi các nhà thầu cũng như các nhà cung cấp khác phương pháp bảo vệ môi trường.

9. Quan hệ địa phương

Chúng tôi luôn thắt chặt quan hệ với các cơ quan chức năng, trao đổi cởi mở với các nhân viên cũng như với công chúng trong vấn đề bảo vệ môi trường.

10.  Kiểm soát môi trường

Chúng tôi thường xuyên rà soát việc tuân thủ các nguyên tắc nói trên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường. Kết quả kiểm tra, rà soát sẽ là cơ sở đánh giá. Nếu cần, các công cụ đo lường sẽ được áp dụng sao cho thích hợp.

chung-tay-bao-ve-hanh-tinh-xanh-2