Bosch sáp nhập Tecsor Machines et Systèmes S.A.S, nhà cung cấp các máy thổi bao bì PET, máy thổi lon kim loại

Bosch sáp nhập Tecsor Machines et Systèmes S.A.S, nhà cung cấp các máy thổi bao bì PET, máy thổi lon kim loại